รถยนต์ตรวจการดับเพลิง (Fire-patrol-car)
รถยนต์ตรวจการดับเพลิง (Fire-patrol-car)

รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง

เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี. แบบปิ๊คอัพช่วยสนับสนุนในการดับเพลิงมีความคล่องตัวสูง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง

เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงแบบปิ๊คอัพช่วยสนับสนุนในการดับเพลิงมีความคล่องตัวสูง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • เครื่องยนต์ (CC) ไม่น้อยกว่า 1,800

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA