fire-truck-liquid-foam
fire-truck-liquid-foam-12m³

รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม

เป็นรถยนต์ที่ใช้ในงานดับเพลิงโดยเฉพาะมีถังโฟมพร้อมระบบฉีดโฟมในตัว ด้วยตัวป๊มประสิทธิภาพในการ สูป-ส่งสูง สามารถทำแรงดันได้ถึง 650 ปอนด์/ตารางนิ้ว

Description

รถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟม

Fire Fighting Truck with Rescue Hydraulic Platform

       เป็นรถยนต์ที่ใช้ในงานดับเพลิงโดยเฉพาะมีถังโฟมพร้อมระบบฉีดโฟมในตัว ด้วยตัวป๊มประสิทธิภาพในการ สูบ-ส่งสูง สามารถทำแรงดันได้ถึง 650 ปอนด์/ตารางนิ้ว ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 975-2538 เพือการใข้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ความจุ 500 ลิตร

บรรจุโฟม 200 ลิตร

เครื่องยนต์ 1,800 CC

  • ความจุ 2,000 ลิตร

บรรจุโฟม 100 ลิตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 130

  • ความจุ 4,000 ลิตร

บรรจุโฟม 100 ลิตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 170

  • ความจุ 6,000 ลิตร

บรรจุโฟม 500 ลิตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240

  • ความจุ 12,000 ลิตร

บรรจุโฟม 1,000 ลิตร

เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240 (10 ล้อ)

*********************************************************************************************************