รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง(Rescue Truck)
รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง(Rescue Truck)

รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง

เป็นรถยนต์กู้ภัยที่มีระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมช่องชัดเก็บอุปกรณ์กู้ภัย เช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องช่วยหายใจ ชุดปฐมพยาบาล ปืนยิงน้ำแรงดันสูง เลื่อยยนต์ เป็นต้น

Description

Light Rescue Vehicle | Light Rescue Truck

รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง

      เป็นรถยนต์กู้ภัยที่มีระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมช่องชัดเก็บอุปกรณ์กู้ภัย เช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องช่วยหายใจ ชุดปฐมพยาบาล ปืนยิงน้ำแรงดันสูง เลื่อยยนต์ เป็นต้น ติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระนาบรถ ให้มั่นคงแข็งแรง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใข้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 ขนาดเครื่องยนต์ มีดังนี้

  • เครื่องยนต์ (CC)
  • ไม่น้อยกว่า 1,800 CC.
  • เครื่องยนต์
  • ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (HP)
  • เครื่องยนต์
  • ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า (HP)
  • เครื่องยนต์
  • ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (HP) (10 ล้อ)

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA