รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์+ระบบฉีดโฟม (Multipurpose Water Lorry 12,000 Liters+Foam Sys.)
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์+ระบบฉีดโฟม (Multipurpose Water Lorry 12,000 Liters+Foam Sys.)
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์+ระบบฉีดโฟม (Multipurpose Water Lorry 12,000 Liters+Foam Sys.)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 12,000 ลิตร + ระบบฉีดโฟม

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั้มน้ำที่สามารถสูบส่ง ที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ตัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยัน เพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO14001

Description

Multipurpose Water Lorry 12,000 Liters

Plus Foam system

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 12,000 ลิตร 

+ ระบบฉีดโฟม

          เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั้มน้ำที่สามารถสูบส่ง ที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ตัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยัน เพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ระบบค้ำย้นทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยทนทานออกแบบ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO14001

 

  • ขนาดความจุ 12,000 ลิตร
  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240 (10 ล้อ)

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA