รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (Multipurpose-water-lorry)
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (Multipurpose-water-lorry)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั้มน้ำที่สามารถสูบส่ง ที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ตัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยัน เพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Multipupose Water Lorry

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

        เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำรถน้ำต้นไม้จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและช่วยสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั๊มน้ำที่สามารถสูบ-ส่งที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม ดัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยันเพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ระบบค้ำยันทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคมีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 975-2538 เพือการใข้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบผลิดจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO14001

 

  • ความจุ 3,000 ลิตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

  • ความจุ 4,000 ลิตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

  • ความจุ 5,000 ลิตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า

*********************************************************************************************************

CAPTCHA