รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ถังเหลี่ยม (Multipurpose Water Lorry Rectangular tanker 7,000 Liters)
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ถังเหลี่ยม (Multipurpose Water Lorry Rectangular tanker 7,000 Liters)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 7,000 ลิตร (ถังเหลี่ยม)

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั้มน้ำที่สามารถสูบส่ง ที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ตัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยัน เพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Multipurpose Water Lorry 7,000 Liters (Rectangular Tanker)

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 7,000 ลิตร (ถังเหลี่ยม)

          เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่นและสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี ด้วยประสิทธิภาพปั้มน้ำที่สามารถสูบส่ง ที่แรงดันสูงสุด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ตัวรถยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นระบบค้ำยัน เพื่อลดความเสียหายของการถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างตัวรถ ระบบค้ำย้นทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (liters) 7,000 ลิตร
  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA