รถยนต์บรรทุกน้ำมาตราฐาน 5,000 ลิตร (Water Lorry Standard 5,000 Liters)
รถยนต์บรรทุกน้ำมาตราฐาน 5,000 ลิตร (Water Lorry Standard 5,000 Liters)

รถยนต์บรรทุกน้ำมาตรฐาน 5,000 ลิตร

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น ออกแบบผลิดจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Water Lorry (Standard) 5,000 Liters

รถยนต์บรรทุกน้ำมาตรฐาน

     เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่องานแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อประโยชน์อื่น ออกแบบผลิดจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (Liters) 5,000 ลิตร
  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA