รถสุขาเคลื่อนที่ 12 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 12 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 12 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 12 seater)

รถสุขาเคลื่อนที่ 12 ห้อง

เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 แล ISO 14001

Description

Mobile Toilet Vehicle 12 seater

รถสุขาเคลื่อนที่  12 ห้อง

          เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  12  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  240 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA