Cosmo Truck ข่าวสารและกิจกรรม

         สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค พร้อมข้าวสาร 50 กิโลกรัม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ...

         กิจกรรมเพื่อสังคม ณ วัดละมุดใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2564

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัทฯ ได้ ร่วมด้วยช่วยกันขนน้ำดื่ม เดินทางไปถวายน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ณ วัดละมุดใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สำหรับให้พระสงฆ์ไว้ใช้ดื่มใช้ฉัน...

         กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 2564

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม พร้อมข้าวสาร...

         โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

           เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างซ่อมแซมโรงอาหาร

         ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 คนไทยไม่ทิ้งกัน

          เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางคอสโมฯ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ จัดถุงยังชีพแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาหน้าบริษัทฯ ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับเป็นอย่างมาก และทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน