รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 6 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 6 seater)
รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้อง (Mobile Toilet Vehicle 6 seater)

รถสุขาเคลื่อนที่ 6 ห้อง

เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Mobile Toilet Vehicle 6 seater

รถสุขาเคลื่อนที่  6 ห้อง

          เป็นรถบัสสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการสาธารณะ มีถังบรรจุน้ำดีและมีระบบรองรับน้ำเสียในตัวติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายอากาศในห้องสุขาโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วงล่างติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานให้มั่นคงแข็งแรง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • จำนวนห้องสุขา (Seater)  6  ห้อง

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า  170 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA