รถดับเพลิงอากาศยาน 6,000 ลิตร (Aircraft-Rescue-and-Fire-Fighting-Vehicle-6,000-Liters)
รถดับเพลิงอากาศยาน 11,000 ลิตร(Aircraft-Rescue-and-Fire-Fighting-Vehicle-11,000-Liters)

รถดับเพลิงอากาศยาน

เป็นรถดับเพลิงแบบขับเคลื่อนทุกล้อ สำหรับการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับงานอากาศยานที่ต้องการความรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงการดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ำมันตลอดจนการป้องกันเพลิงไหม้ โดยการฉีดน้ำยาโฟมปกคลุมน้ำมันที่รั่วไหลออกมา เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Description

Aircraft Rescue and Fire Fighting Vehicle

รถดับเพลิงอากาศยาน

        เป็นรถดับเพลิงแบบขับเคลื่อนทุกล้อ สำหรับการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับงานอากาศยานที่ต้องการความรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง รวมถึงการดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ำมันตลอดจนการป้องกันเพลิงไหม้ โดยการฉีดน้ำยาโฟมปกคลุมน้ำมันที่รั่วไหลออกมา เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

  Aircraft-Rescue-and-Fire-Fighting-Vehicle

 Aircraft-Rescue-and-Fire-Fighting-Vehicle-6,000-Liters

  • ขนาดความจุ 6,000 ลิตร
  • บรรจุโฟม 800 ลิตร
  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 240  (4 ล้อ)

 


 

Aircraft-Rescue-and-Fire-Fighting-Vehicle-11,000-Liters

  • ขนาดความจุ 11,000 ลิตร
  • บรรจุโฟม 1,500 ลิตร
  • เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 670  (6 ล้อ)

 

     Cr.Video : EmpireTech Channel

 *********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA