รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(Rapid-Patrol-Car)
รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(Rapid-Patrol-Car)

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

เป็นรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วที่มีความคล่องตัวสูง ช่วงท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้พร้อมประตูบานเลื่อนภายในบรรจุไปด้วยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องช่วยหายใจ ชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินเพื่อพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

Description

Rapid Patrol Car

รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

เป็นรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วที่มีความคล่องตัวสูง ช่วงท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้พร้อมประตูบานเลื่อนภายในบรรจุไปด้วยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องช่วยหายใจ ชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินเพื่อพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

  • รุ่น C Cab
  • เครื่องยนต์ (CC) ไม่น้อยกว่า 1,800

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA