โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

          เมื่อวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโมทรัคฯ ร่วมกับชมรมสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ธรรมชาติ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน และได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน พร้อมของบริจาค อาทิเช่น อุปกรณ์การเรียน, หนังสือ, เสื้อผ้า และขนมต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางแผนกฯต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกครั้งในโครงการต่อๆ ไป...