กิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค พร้อมข้าวสาร 50 กิโลกรัม ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี