โครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ณ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนคณะผู้บริหาร และแผนกส่งเสริมการตลาด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมส่งมอบโต๊ะอาหารนักเรียน ในโครงการต้นกล้างามด้วยน้ำใจ ของทางบริษัท คอสโม ทรัคฯ ซึ่งครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมโต๊ะอาหารเด็กนักเรียนที่ชำรุดตามอายุการใช้งานให้กับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) ตำบล บางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ทางแผนกฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทฯ และผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปช่วยเหลือและได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ อีกครั้งในโครงการต่อๆ ไป...