รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดฉีดล้างถังขยะ 12 ลบ.เมตร. (Rear Loaded Compact Garbage Truck with Container's Cleaning 12m³)

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดฉีดล้างถังขยะ

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ติดตั้งชุดฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ พร้อมมีถังน้ำดีในตวเพื่อช่วยทำความสะอาดถังขยะที่ยกเทแล้ว กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดท้าย ชุดยก และชุดอัดขยะเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง

Description

Rear Loaded Compact Garbage Truck with Container's Cleaning System

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายพร้อมชุดฉีดล้างถังขยะ

          เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายที่ติดตั้งชุดฉีดล้างทำความสะอาดถังขยะสาธารณะ พร้อมมีถังน้ำดีในตวเพื่อช่วยทำความสะอาดถังขยะที่ยกเทแล้ว กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดท้าย ชุดยก และชุดอัดขยะเป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. 975-2538  เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

 

  • ขนาดความจุ (m³)  5 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

 

  • ขนาดความจุ (m³) 12 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

 

  • ขนาดความจุ (m³) 20 ลูกบาศก์เมตร

เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ) 

 

 

********************************************************************************************