รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)
รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร (Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning 4m³)

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ 4 ลบ.เมตร

เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบหัวฉีดนำร่องเข้าท่อและฉีดอัดน้ำแบบม่านน้ำแรงดัน เพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกโดยมีระบบไฮดรอลิคดึงหัวฉีดเพื่อกวาดสิ่งโสโครกให้กลับลงมาที่บ่อพักและมีระบบดูดที่เก็บสิ่งโสโครกเข้าถังเก็บแบบสูญญากาศพลังสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

Description

Combined Equipment Vehicle for Drain and Sewerage Cleaning

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

        เป็นรถยนต์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบหัวฉีดนำร่องเข้าท่อและฉีดอัดน้ำแบบม่านน้ำแรงดัน เพื่อชำระล้างสิ่งโสโครกโดยมีระบบไฮดรอลิคดึงหัวฉีดเพื่อกวาดสิ่งโสโครกให้กลับลงมาที่บ่อพักและมีระบบดูดที่เก็บสิ่งโสโครกเข้าถังเก็บแบบสูญญากาศพลังสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 

 

  • ขนาดความจุ (m³) 4 ลูกบาศก์เมตร

  • เครื่องยนต์ (hp) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า

 

*********************************************************************************************************

CAPTCHA