เรือเก็บผักตบชวา (Hydraulic Mowing Boat)

เรือเก็บผักตบชวา

เรือเก็บผักตบชวาใช้ปฏิบัติงานตามแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำ ฯลฯ

Description

Hydraulic Mowing Boat (Water Hyacinth Harvester) 

เรือเก็บผักตบชวา

 

    เรือเก็บผักตบชวาใช้ปฏิบัติงานตามแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำ ฯลฯ

 

*********************************************************************************************************

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

CAPTCHA